Justa Mesura S.L.P., Consultoria & Investigació Aplicada

Impulsa projectes d’innovació i millora en l’àmbit de la prevenció de la delinqüència i la seguretat.

Desenvolupa i adapta instruments per a valorar i gestionar el risc de comportament violent.

Avalua intervencions per a mesurar la seva efectivitat.

Proposa millores a partir de l’avaluació i l’anàlisi de resultats.

Mesura la motivació i el clima laboral i de convivència en institucions tancades.

Utilitza coneixement pràctic, empíric i teòric de diferents disciplines per a millorar l’efectivitat d’intervencions i reduir la reincidència.
Justa Mesura©2018 Barcelona · +34 606 57 37 50 - +34 93 345 30 58 · info@justamesura.com